Tiếng Việt


English

Phụ trách kĩ thuật:
Mobile: (84)3540 1244 / 35401844
Lien He
Email: support@ttnfood.com
Phụ trách đặt hàng:
Mobile: (04)35401244
Lien He
Email: admin3@ttnfood.com

Truy cập:

Trực tuyến:
 • Tỷ giá ngoại tệ
 • Giá vàng
 • Thời tiết
 • Xem tiếp Paprika Oleoresin 100,000 CU
  Products - Danh mục theo ngந
  Mã : CLAY DESICCANT
  CLAY DESICCANT
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : SUPER CLAY DESICCANT
  SUPER CLAY DESICCANT
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : SILICA GEL
  SILICA GEL
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : WATER DEPENDENT OXYGEN ABSORBER
  Water Dependent Oxygen Absorber
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ORGANIC OXYGEN ABSORBER
  Organic Oxygen Absorber
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MULTI - FUNCTIONAL OXYGEN ABSORBER
  Multi - Functional Oxygen Absorber
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : GENERAL OXYGEN ABSORBER
  Gói hút oxy truyền thống SanDry
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANTI - OIL OXYGEN ABSORBER
  Anti-Oil Oxygen Absorber
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : POTATO STARCH
  Tinh bột khoai tây
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : COLLAGEN 1
  COLLAGEN
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : COLLAGEN
  COLLAGEN
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MU ĐỎ TỰ NHIN - PROPICOLOR 1
  MÀU ĐỎ TỰ NHIÊN - PROPICOLOR
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MU ĐỎ TỰ NHIN - PROPICOLOR
  MÀU ĐỎ TỰ NHIÊN - PROPICOLOR
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CARMINE WATERSOLUBLE10
  Carmine Watersoluble
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANNATTO NORBIXON WATERSOLUBLE10
  Annatto Norbixon watersoluble
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANTHOCYANINS HIBISCUS10
  Anthocyanins Hibiscus
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANTHOCYANINS PURPLE CORN10
  Anthocyanins Purple Corn
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANNATTO AS LIQUID NORBIXIN1O
  Annatto AS Liquid Norbixin
  Mua hàng         Xem tiếp

  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN (2007 - 2020) All rights Reserved
  Address: P407-Thanh H CC2, Khu Đ thị Bắc Linh Đm, P. Đại Kim, Hong Mai, H Nội
  Email: ttnfood@vnn.vn - Hotline: Tel: (84-4) 3.540 1244 / 3.540 1844 - Fax: (84-4) 3.6411735 - Designed by: Tay A