Tiếng Việt


English

Phụ trách kĩ thuật:
Mobile: (84)3540 1244 / 35401844
Lien He
Email: support@ttnfood.com
Phụ trách đặt hàng:
Mobile: (04)35401244
Lien He
Email: admin3@ttnfood.com

Truy cập:

Trực tuyến:
 • Tỷ giá ngoại tệ
 • Giá vàng
 • Thời tiết
 • Xem tiếp Paprika Oleoresin 100,000 CU
  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN - Products
  Mã : MU ĐỎ TỰ NHIN - PROPICOLOR 2
  MÀU ĐỎ TỰ NHIÊN - PROPICOLOR
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANTHOCYANINS HIBISCUS2
  Anthocyanins Hibiscus
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANTHOCYANINS PURPLE CORN2
  Anthocyanins Purple Corn
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANNATTO AS LIQUID NORBIXIN2
  Annatto AS Liquid Norbixin
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANNATTO NORBIXON WATERSOLUBLE2
  Annatto Norbixon watersoluble
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : NORBIXIN POWDER2
  Norbixin Powder
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANNATTO OIL SUSPENSION2
  Annatto Oil Suspension
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CARMINE OIL SUSPENSION2
  Carmine Oil Suspension
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANNATTO BIXIN POWDER2
  Annatto Bixin Powder
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CARMINE LAKE2
  Carmine Lake
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CARMINE WATERSOLUBLE2
  Carmine Watersoluble
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : AS LIQUID CARMINE2
  AS Liquid Carmine
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CARMINIC ACID2
  Carminic Acid
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : AS CARMINIC ACID2
  AS Carminic ACid
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : PAPRIKA5
  Màu đỏ ớt Paprika tan trong dầu
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ALLURARED5
  Màu đỏ Allurared
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : AMARANTH5
  Màu đỏ tím Amaranth
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ERYTHROSINE5
  Màu hồng dâu Erythrosine
  Mua hàng         Xem tiếp

  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN (2007 - 2020) All rights Reserved
  Address: P407-Thanh H CC2, Khu Đ thị Bắc Linh Đm, P. Đại Kim, Hong Mai, H Nội
  Email: ttnfood@vnn.vn - Hotline: Tel: (84-4) 3.540 1244 / 3.540 1844 - Fax: (84-4) 3.6411735 - Designed by: Tay A