Tiếng Việt


English

Phụ trách kĩ thuật:
Mobile: (84)3540 1244 / 35401844
Lien He
Email: support@ttnfood.com
Phụ trách đặt hàng:
Mobile: (04)35401244
Lien He
Email: admin3@ttnfood.com

Truy cập:

Trực tuyến:
 • Tỷ giá ngoại tệ
 • Giá vàng
 • Thời tiết
 • Xem tiếp Paprika Oleoresin 100,000 CU
  Products - Danh mục theo ngந
  Mã : POTASSIUM SORBATE.
  Potassium Sorbate
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CALCIUM PROPIONATE 5
  Calcium Propionate
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : POTATO STARCH1
  Tinh bột khoai tây
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MAIZE STARCH1
  Tinh bột ngô
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : BUTTER FLAVOR FSV2
  Hương bơ bột
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CHEESE POWDER 4
  Bột phomai
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MODIFED TAPIOCA STARCH 5
  Tinh bột sắn biến tính
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : PEA STARCH 5
  Tinh bột đậu
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : PEA STARCH
  Tinh bột đậu
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : XANTHAN GUM 4
  Xanthan Gum
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ALLURARED9
  Màu đỏ Allurared
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : PONCEAU 4R9
  Màu đỏ cờ Ponceau 4R
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MODIFED TAPIOCA STARCH 4
  Tinh bột sắn biến tính
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : PEA STARCH 4
  Tinh bột đậu
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MAIZE STARCH 6
  Tinh bột ngô
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : RED 2G8
  Màu đỏ Red 2G
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : BROWN HT8
  Màu nâu Brown HT
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : SORBIC ACID`
  Sorbic acid
  Mua hàng         Xem tiếp

  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN (2007 - 2020) All rights Reserved
  Address: P407-Thanh H CC2, Khu Đ thị Bắc Linh Đm, P. Đại Kim, Hong Mai, H Nội
  Email: ttnfood@vnn.vn - Hotline: Tel: (84-4) 3.540 1244 / 3.540 1844 - Fax: (84-4) 3.6411735 - Designed by: Tay A