Tiếng Việt


English

Phụ trách kĩ thuật:
Mobile: (84)3540 1244 / 35401844
Lien He
Email: support@ttnfood.com
Phụ trách đặt hàng:
Mobile: (04)35401244
Lien He
Email: admin3@ttnfood.com

Truy cập:

Trực tuyến:
 • Tỷ giá ngoại tệ
 • Giá vàng
 • Thời tiết
 • Xem tiếp Paprika Oleoresin 100,000 CU
  Products - Danh mục theo ngந
  Mã : AS LIQUID CARMINE1
  AS Liquid Carmine
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANTHOCYANINS HIBISCUS4
  Anthocyanins Hibiscus
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : XATHAN GUM6
  Xanthan gum
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CARMINIC ACID10
  Carminic Acid
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ANNATTO OIL SUSPENSION4
  Annatto Oil Suspension
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CARMINIC ACID4
  Carminic Acid
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : NORBIXIN POWDER1
  Norbixin Powder
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CARMINE WATERSOLUBLE1
  Carmine Watersoluble
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ALLURARED6
  Màu đỏ Allurared
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ALLURARED8
  Màu đỏ Allurared
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ALLURARED2
  Màu đỏ Allurared
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : DUONG MALTOSE
  Đường Maltose
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MODIFED TAPIOCA STARCH 2
  Tinh bột sắn biến tính
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : 2 - KOKUMI AROMA
  Kokumi aroma
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ALLURARED7
  Màu đỏ Allurared
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MALTOSE SYRUP
  Nha Hi - Maltose
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ASPARTAME 6
  Đường siêu ngọt Aspartame
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CALCIUM PROPIONATE 7
  Calcium Propionate
  Mua hàng         Xem tiếp

  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN (2007 - 2020) All rights Reserved
  Address: P407-Thanh H CC2, Khu Đ thị Bắc Linh Đm, P. Đại Kim, Hong Mai, H Nội
  Email: ttnfood@vnn.vn - Hotline: Tel: (84-4) 3.540 1244 / 3.540 1844 - Fax: (84-4) 3.6411735 - Designed by: Tay A