Tiếng Việt


English

Phụ trách kĩ thuật:
Mobile: (84)3540 1244 / 35401844
Lien He
Email: support@ttnfood.com
Phụ trách đặt hàng:
Mobile: (04)35401244
Lien He
Email: admin3@ttnfood.com

Truy cập:

Trực tuyến:
 • Tỷ giá ngoại tệ
 • Giá vàng
 • Thời tiết
 • Xem tiếp Paprika Oleoresin 100,000 CU
  Products - Danh mục theo ngந
  Mã : CALCIUM PROPIONATE 8
  Calcium Propionate
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : POTASSIUM SORBAT
  Potassium sorbate
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : ASPARTAME 7
  Đường siêu ngọt Aspartame
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : BEEF FLAVOUR1
  Hương thịt bò Beef flavour
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MEAT FLAVOUR1
  Hương thịt heo Meat flavour
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : POTASSIUM SORBATE 3
  Potassium sorbate
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : TIXOSIL 1
  Tĩosil
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : PAPRIKA2
  Màu đỏ ớt Paprika tan trong dầu
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CALCIUM PROPIONATE 9
  Calcium Propionate
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : PAPRIKA5
  Màu đỏ ớt Paprika tan trong dầu
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : PAPRIKA.
  Màu đỏ ớt Paprika tan trong dầu
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : POTASSIUM SORBAT.
  Potassium sorbate
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : XANTHAN GUM.
  Xanthan Gum
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : GELATIN1
  Gelatine
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : VITAL WHEAT GLUTEN
  Gluten Bột mỳ
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : WHEAT STARCH 5
  Amidon bột mỳ
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : MAIZE STARCH3
  Amidon bột ngô
  Mua hàng         Xem tiếp
  Mã : CALCIUM LACTATE
  Calcium Lactate
  Mua hàng         Xem tiếp

  CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHỆ PHẨM TTN (2007 - 2020) All rights Reserved
  Address: P407-Thanh H CC2, Khu Đ thị Bắc Linh Đm, P. Đại Kim, Hong Mai, H Nội
  Email: ttnfood@vnn.vn - Hotline: Tel: (84-4) 3.540 1244 / 3.540 1844 - Fax: (84-4) 3.6411735 - Designed by: Tay A